Articles Name:  ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI
       Author:               
       Add Date:           2013-07-06 07:30:41