สารบัญ


กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการถือศีลอด
เงื่อนไขที่ศีลอดเป็นวาญิบ
เงื่อนไขที่ถูกต้องของศีลอด
สิ่งที่เป็นสาเหตุทำให้ศีลอดเสีย
บางประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้ศีลอดเสีย
บุคคลที่ศีลอดไม่เป็นวาญิบสำหรับเขา
เงื่อนไขการเดินทางไกล
การชดใช้ศีลอด
การจ่ายกัฟฟาเราะฮฺ
กรณีที่ต้องจ่ายกัฟฟาเราะฮฺรวม