ชื่อหนังสือ:       อรรถาธิบายฟาติหะฮฺ
 ผู้ประพันธ์:      เว็บไซต์ อัชชีอะฮ์
 วันที่เผยแพร่: 2010-05-24 09:30:31