ชื่อบทความ:     ทำไมมุสลิมจึงเป็นศัตรูกับชาติพันธุ์ยิว?
       ผู้เรียบเรียง:      ซัยยิดสุลัยมาน ฮุซัยนี
       วันที่เผยแพร่ :   2010-09-16 06:03:38