สารบัญ


เกริ่นนำ

นี่คือวิถีสัจธรรม

กษัตริย์ตัดสินใจจัดให้มีการเสวนาสุนนีชีอะฮฺขึ้น

ประธานกล่าวเปิดการเสวนา

การกล่าวหาบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ท่านนบีเคยประณามเคาะลีฟะฮ์ท่านแรกและท่านที่สอง!?

ประเด็นการรวบรวมอัลกุรอานของท่านอุษมาน

วิเคราะห์การขึ้นดำรงตำแหน่งเคาะลีฟะฮ์

อะลี อิบนิ อบีฎอลิบคือเคาะลีฟะฮ์ท่านศาสดาเพียงผู้เดียว

ชีอะฮฺเชื่อว่าอัลกุรอานถูกเปลี่ยนแปลงจริงหรือ?

การปรักปรำพระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์มีเรือนร่าง

อบูฮุร็อยเราะฮฺถูกท่านอุมัรเฆี่ยนตี!

ชี้แจงเกี่ยวกับโองการที่กล่าวถึงสรีระพระองค์

การตีความตามความหมายทั่วไปของโองการอัลกุรอาน

ถกประเด็นการกำหนดสภาวะ

นบีสงสัยในสถานภาพของตนเอง?!

ท่านนบีเบือนหน้าหนีสาวกตาบอดของตนจริงหรือ?

เคาะลีฟะฮ์บางท่านถูกศาสดาประณามจริงหรือ?

ท่านอบูบักรเคยหนีทัพ

ความเคลือบแคลงของท่านอุมัร

สถานภาพของท่านอุษมาน

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชูรอ(คณะกรรมการ)สรรหาเคาะลีฟะฮ์หลังท่านอุมัร

ผู้ได้รับการแจ้งว่าเป็นชาวสวรรค์ก่อสงครามกันเอง?!

บรรดาเศาะฮาบะฮ์เป็นผู้ทรงธรรมทุกคนหรือไม่?

การละทิ้งท่านอะลีเพื่อเชิดชูบุคคลอื่น

ท่านอะลีมีคุณสมบัติไม่คู่ควรต่อตำแหน่งเคาะลีฟะฮฺกระนั้นหรือ?!

ท่านอุมัรเคยฝ่าฝืนเราะสูลุลลอฮฺกระนั้นหรือ?!

มุตอะฮฺเป็นสิ่งต้องห้ามจริงหรือ?

ความชอบธรรมของท่านอุมัรในฐานะผู้ขยายอาณาจักรมุสลิม

การพิชิตของท่านอะลี

ท่านอบูบักรกับคอลิด อิบนุวะลีด

การเชิดชูผู้กรรโชกสิทธิอันชอบธรรมของท่านอะลี

ผู้ใดประทุษร้ายต่อท่านหญิงฟาฎิมะฮ์?

เรื่องราวของสวนฟะดัก

ใครคือตัวแทนทั้งสิบสองท่านของท่านเราะสูลุลเลาะฮ์ (ศ)?

เป็นไปได้อย่างไรที่อิมามมะฮฺดีมีอายุยืนยาวกว่าพันปี?

ความเชื่อของชีอะฮฺเป็นบิดอะฮฺจริงหรือ?

อิมามสี่มัซฮับ

การตายในสภาพญาฮิลียะฮ์