ชื่อหนังสือ:       นี่คือวิถีสัจธรรม
 ผู้ประพันธ์:      มุกอติล อิบนุ อะฏียะฮ์
 วันที่เผยแพร่: 2010-05-15 13:13:37