KİTAP İSMİ:            2-İMAM HASAN (AS)
 MUALLİF:               Hüccet'ül İslam RESUL CAFERİYAN
 Gönderildiği Tarih:  2009-01-30   12:10:25